RETOLACIÓ PER TANCAMENT D’OBRES

Inici > Productes i serveis > Retolació > Retolació per tancament d’obres

RETOLACIÓ PER TANCAMENT D’OBRES

 

PUBLICITAT I PROMOCIÓ DIRECTA EN OBRES

Dirigit al sector de la Construcció i Rehabilitació de façanes, així com tota empresa que desitgi fer publicitat a la ubicació de l’obra.

Per a obres i promocions exteriors, oferim la impressió digital o la retolació en suports de tancament d’obra.

Promocioni’s per mitjà de publicitat directa a l’obra per a millor informació del comprador.

Horario:

De lunes a viernes:
08:00 a 14:00h.  y de 15:30 a 18h.